Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jien jäsen Anne Nuorgam ni­mi­tet­tiin YK:n al­ku­pe­räis­kan­so­jen pysyvän foo­ru­min pu­heen­joh­ta­jak­si

Saamelaiskäräjien jäsen, oikeustieteen maisteri Anne Nuorgam on valittu YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin (UNPFII) puheenjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään maanantaina.

Nuorgam haluaa puheenjohtajakaudellaan vahvistaa alkuperäiskansojen roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa ja alkuperäiskansoihin liittyvien konfliktien ratkaisuissa. Hänet on nimitetty foorumin asiantuntijajäseneksi arktisten alkuperäiskansojen, inuittien ja saamelaisten alueelta.