Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tus jul­kai­si eh­do­tuk­sen saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sios­ta

Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli kokouksessa ehdotusta saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamisesta. Se päätti esittää Saamelaiskäräjien kokoukselle, että se joko hyväksyy tai hylkää ehdotuksen saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamiseksi. Totuus- ja sovintokomission asettamista koskevat neuvottelut on käyty valtion, Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen välillä.

Ehdotuksessa valtioneuvosto asettaisi komission yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa. Jäseniä valittaisiin kaksi valtioneuvoston, kaksi saamelaiskäräjien ja yksi kolttien kyläkokouksen esityksestä.