Tilaajille

Ro­va­nie­mi siirtää yli 70-vuo­tiai­den kii­reet­tö­mät hoidot, päi­vä­ko­dit pysyvät auki, hoidon tar­pees­ta kysely, päi­vä­hoi­to­mak­su­ja hy­vi­te­tään

-
Kuva: PEKKA AHO

Yli 70-vuotiaiden kiireettömät hoidot perusterveydenhuollossa pyritään siirtämään myöhemmäksi tai toteuttamaan etäyhteyksillä Rovaniemellä.

Rovaniemen kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui tiistaina päättämään lisätoimenpiteistä koronavirusepidemian ehkäisemiseksi.