Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ro­va­nie­men so­siaa­li­pal­ve­lut kuor­mit­tu­vat

Mielenterveyspalveluihin järkyttävät jonot, lastensuojelussa työntekijäkohtaiset asiakasmäärät kaukana suositelluista ja kuntouttava päivähoito jää kaupungin yksiköissä korulauseiksi paperille. Näin kuvailevat kaupungilla työskentelevät sosiaalialan korkeakoulutetut Rovaniemen palveluiden tilannetta Talentian Lapin yhdistyksen jäsenkyselyssä.

Sosiaalipalvelut paikkaavat riittämättömiä peruspalveluita, joka näkyy sosiaalialan työntekijöiden kuormituksena. 74 prosenttia vastaajista jaksaa työssään huonosti tai kohtalaisesti. Jaksamisvaje heijastuu työntekijöiden vaihtuvuutena. Jopa 90 prosenttia vastaajista on harkinnut työpaikan tai alan vaihtoa viime aikoina.