Ro­va­nie­men kirk­ko­neu­vos­to esit­tää, että kirk­ko­val­tuus­to va­lit­si­si uuden kirk­ko­her­ran

Rovaniemen seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra ensi vuonna.
Rovaniemen seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra ensi vuonna.
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tuleva kirkkoherran vaali toteutettaisiin välillisenä vaalina. Välillinen vaali tarkoittaa, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran.

Kari Yliräisänen
Kari Yliräisänen
Kuva: Jussi Leinonen

Kirkkoneuvosto äänesti asiasta. Neuvoston jäsenistä seitsemän oli välillisen vaalin kannalla ja neljä jäsentä oli välittömän vaalin kannalla. Välittömässä vaalissa seurakuntalaiset valitsevat äänestämällä kirkkoherran.

Rovaniemen seurakunnan nykyinen kirkkoherra Kari Yliräisänen on ilmoittanut eroavansa  tehtävästä syyskuussa 2020 eläkkeelle jääntiä varten. Yliräisänen valittiin kirkkoherran virkaan keväällä 2016. Hän täyttää ensi vuonna 65 vuotta.

Oulun tuomiokapituli on käynnistämässä kirkkoherran virantäyttöprosessia ja kysyy Rovaniemen seurakunnan luottamuhenkilöiltä kantaa kirkkoherranvaalin vaalitapaan. Seurakunnan kannasta päättää kirkkovaltuusto.

Kirkkoneuvosto esitti välillistä vaalia myös vuonna 2016, mutta kirkkovaltuusto halusi että kirkkoherra valitaan perinteiseen tapaan suoralla vaalilla. Kirkkoherranvaalissa äänesti 10,7 prosenttia äänioikeutetuista seurakuntalaisista.