Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Kolumni
Tilaajille

RoPS-joh­to selvisi ”oi­keu­den­käyn­nis­tä” koh­tuul­li­sen hyvin

RoPS-johto selvisi oikeudenkäynnin luontoisesta tiedotustilaisuudestaan kohtuullisen hyvin. Tilaisuuden olisi toki voinut järjestää jo reilusti aiemmin, jolloin jatkuva huhumylly turuilla, toreilla ja etenkin sosiaalisessa mediassa olisi vaiennut aiemmin.

Olisi myös ollut tallennetta parempi tapa järjestää tilaisuus Teams-palaverina. Uskon, että homma olisi toiminut, eikä mitään ylilyöntejä olisi seurannut. Täydentäville ja syventäville kysymyksille on selvä tilaus.