Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Ris­ki­mais­ta Lapin ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen kautta Suomeen tulevat pa­kol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen – Tar­kas­tuk­sen jär­jes­tää kunta tai sai­raan­hoi­to­pii­ri

Pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista tuleville määräsi Lapin aluehallintovirasto.
Pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista tuleville määräsi Lapin aluehallintovirasto.
Kuva: Jussi Leinonen

Lapin rajanylityspaikoilla on osallistuttava tästä päivästä alkaen terveystarkastukseen, jos saapuu Suomeen koronatartuntojen riskimaasta.

Pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista tuleville määräsi Lapin aluehallintovirasto.

Riskimaita ovat ne maat, joiden koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on ajantasainen tieto siitä, mitkä maat ovat riskimaita.

Määräys terveystarkastuksista koskee Enontekiön, Inarin, Kemin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Rovaniemen, Sallan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion rajanylityspaikkoja.

Tarkastukseen osallistutaan maahantulon jälkeen, ja sen järjestää kunta tai sairaanhoitopiiri.

Terveystarkastukset Lapin rajanylityspaikoilla eivät koske vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia.

Samoin tarkastuksen välttävät ne, joilla on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä tai luotettava todistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-viruksen infektiosta.

Lue myös

Pak­ko­tar­kas­tuk­set kai­kil­le Lapin ra­ja-ase­mil­le – Alue­hal­lin­to­vi­ras­to määrää pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set, koska maa­han­tu­li­jat eivät ole nou­dat­ta­neet suo­si­tuk­sia

Ruotsi poistaa ra­ja­po­lii­sit Tor­nion­laak­sos­ta - Norr­bot­te­nis­sa maan vakavin ko­ro­na­ti­lan­ne, jossa suo­si­tel­laan vält­tä­mään kaikkea mat­kus­ta­mis­ta

Poh­jois­ra­jal­la tehtiin 5 000 yli­tys­tä enemmän kuin län­si­ra­jal­la viime vii­kol­la