Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Rie­kon­len­to-pal­ve­lu­ko­din toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Va­li­tus­ta hal­lin­to-oi­keu­teen teh­dään"

Palvelukoti Riekonlento Oy:n toimitusjohtaja Eija Naalisvaara ei halua kommentoida omistamansa palvelukodin toiminnan keskeyttämistä.

Lapin aluehallintovirasto määräsi palvelukodin toiminnan keskeytettäväksi viime perjantaina yksikössä paljastuneiden merkittävien puutteiden vuoksi.