Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Rie­kon­len­to-pal­ve­lu­ko­din toi­min­nan puut­teet ovat olleet tie­dos­sa jo pitkään – Hen­ki­lö­kun­taa on ollut liian vähän, työn­te­ki­jöil­le on kuu­lu­nut hoi­to­työn lisäksi kok­kaa­mi­nen ja kiin­teis­tön­huol­to

Palvelukoti Riekonlennon puutteet ovat olleet Rovaniemen kaupungin tiedossa jo pidemmän aikaa. Kaupunki teki Riekonlentoon kaksi tarkastusta viime syksynä.

Syys- ja lokakuussa tehdyissä tarkastuksissa todettiin puutteita lääkehoitosuunnitelmassa sekä lääkeluvissa. Tarkastuskertomuksen mukaan hoitohenkilökuntaa oli liian vähän. Viikonloppuisin työvuorossa oli kaksi lähihoitajaa, yöllä yksi. Kun yövuorossa oleva kävi viereisessä rakennuksessa tarkistuskäynnillä, päärakennus jäi ilman valvontaa.