Helle: Lapin Kansa keräsi asian­tun­ti­joi­den parhaat vinkit hel­teel­tä suo­jau­tu­mi­seen – näin pidät kotisi vii­leä­nä

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Ra­ken­ne­muu­tok­seen li­sä­mää­rä­ra­ho­ja

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt lisämäärärahaa Lapin ELY-keskukselle ja TE-toimistolle yhteensä 2,3 miljoonaa euroa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin eli koulutusten ja valmennusten hankintaan, palkkatukeen, starttirahaan ja muihin asiantuntijapalveluihin. Lisäksi määrärahaa on myönnetty 530 000 euroa asiantuntijoiden palkkaamiseksi ELY-keskukseen ja TE-toimistoon vuosille 2021–2022.

Lisäresurssit mahdollistavat räätälöidymmät palvelut YT-neuvottelujen piirissä oleville ja mahdollistavat työstä työhön siirtymisen nopeammin sekä tehostavat koulutuksen ohjausta. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämissä lisämäärärahoissa on huomioitu Stora Enson YT-menettelyn käynnistyminen, matkailun haasteellinen tilanne sekä Utsjoen paikallinen äkillinen rakennemuutos.