Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ra­joit­ta­ma­ton ka­las­tus­oi­keus kai­kil­le

Suomessa vesistöjen omistus perustuu kiinteistöjen omistukseen, jotka muodostavat osakaskunnan. Lain mukaan osakaskunnalle kuuluu kalavesien hoito eli se, että kalaa on vesitössä tarpeeksi omistajien käyttöön.

Kaupallisten kalastajien (ammattikalastajat) ongelma on, että he eivät useinkaan omista kalavesiä, mutta pyrkivät hyödyntämään vesistöjä taloudellisen edun saavuutamiseen. Dilema on siinä, että omistajilta vaaditaan kalavesien hoitoa, jotta hän voisi harjoittaa ammattiaan.