Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö te­rä­vöit­ti ark­ti­sen alueen uh­ka-ar­vio­taan – "A­lueel­la palattu ta­val­laan kylmän sodan ai­kai­siin ase­tel­miin"

Suurvaltojen välisten jännitteiden kiristyminen heijastuu Suomen arktiseen strategiaan. Puolustusministeriö ei pidä todennäköisenä kriisin syttymistä arktisella alueella, mutta muualla kehittyvä konflikti voisi laajeta sinne. Sen vuoksi ministeriö terävöitti aiemmin antamaansa uhka-arviota.

Puolustusministeriö muokkasi lausuntoaan lähemmäs muiden Pohjoismaiden arviota.
Puolustusministeriö muokkasi lausuntoaan lähemmäs muiden Pohjoismaiden arviota.
Kuva: Arttu Laitala

Puolustusministeriö tukevoitti alkuperäistä muotoiluaan turvallispoliittisista jännitteistä strategiaan, joka linjaa Suomen arktista politiikkaa vuosien ajan.

Alkuperäisessä tekstissä todettiin, että "Turvallisuuspoliittisen tilanteen selvistä muutoksista huolimatta arktinen alue on edelleen vakaa ja rauhanomaisen yhteistyön sävyttämä. On epätodennäköistä, että sotilaallinen konflikti saisi alkunsa arktisella alueella, mutta alueen ulkopuolella mahdollisesti käynnistyvä konflikti tai jännitteiden kasvaminen saattaisi vaikuttaa myös arktiseen alueeseen".

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita