Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Puo­luk­ka­sa­dos­ta on tulossa Lapissa koh­tuul­li­sen hyvä – Poi­mi­maan pääs­tään parin viikon sisällä

Puolukat alkavat jo kypsyä Etelä-Lapissa.
Puolukat alkavat jo kypsyä Etelä-Lapissa.
Kuva: Pekka Aho

Puolukkasadosta on tulossa Lapissa kohtuullisen hyvä, arvioi erikoistutkija Rainer Peltola Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Raakileita on melko paljon, ja yhdellä Luken havaintopaikalla Rovaniemen eteläpuolella marjat ovat jo osittain kypsiä. Kunnolliseen poimintaan päästään Peltolan arvion mukaan tavanomaisessa aikataulussa eli 1–2 viikon päästä.