Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mistä tulee Lapin suurin puolue? Kuun­te­le myös, mikä pu­hut­taa ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla

Kolumni: Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Puo­luei­den on aika kertoa rat­kai­sun­sa

Kansakuntana olemme ponnistelleet koronakriisistä energiakriisin. Kriisien jälkeisessä ajassa politiikan merkitys korostuu. On uskomatonta, että inflaation syödessä ostovoimaa edes keskustellaan alemmista alv-kannoista luopumisesta, etuuksien indeksijäädytyksistä tai työehtosopimukset alittavista paikallisista palkkaratkaisusta.

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan, jatketaanko Suomessa tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamista. Yhteiskuntarauhaa ei rakenneta köyhää kurittamalla eikä työntekijän asemaa heikentämällä.

OECD:n syksyllä 2022 julkaiseman raportin mukaan Suomen julkisrahoitteiset panostukset terveydenhuoltoon ovat jääneet jälkeen muista pohjoismaista. Yksi seuraavan eduskunnan tärkeimpiä tehtäviä on lopettaa sosiaali- ja terveyspalvelujen aliresursointi sekä varmistaa työvoiman riittävyys. Samanaikaisesti valtion velkaantumista tulee vähentää.

Äänestäjien oikeus on kuulla se, miten puolueet aikovat tilanteen hoitaa. Vaaditaan arvovalintoja, malttia sekä kykyä nähdä vaalikausien yli. Vasemmistoliiton ohjelma pohjautuu kolmen miljardin euron sopeutukselle tulevalle kaudelle.

Mikäli haluamme säilyttää hyvinvointivaltion ja samanaikaisesti jatkaa koulutuksen kunnianpalautusta on valtion budjetissa leikkausvaraa niukalti. Vasemmistoliitto on esittänyt eduskuntavaaliohjelmassaan maltillisen 0,5 miljardin leikkaustavoitteen sekä 1,5 miljardin euron investointia sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen. Arviomme mukaan työllisyyttä ja tuottavuutta parantamalla valtion taloutta voidaan kohentaa tulevalla kaudella noin 1,5 miljardilla eurolla.

Mikäli haluamme tosiasiallisesti kantaa vastuuta valtiontalouden tasapainottamisessa sekä turvata palvelujen rahoitus tarvitsemme myös verouudistuksia. Esittämillämme verouudistuksilla saadaan 2,5 miljardia euroa valtion kassaan ilman, että tavallisen kansalaisen verotus kiristyy. Olennaista on huolehtia tavallisen palkansaajan ostovoimasta, verokevennykset tulee kohdistaa pienituloisille.

(vas.)