kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Puh­tai­ta tuulia Simossa

Suomen ympäristökeskuksen kehittelemä laskentamalli mahdollistaa kuntien välisen päästövertailun. Tämän luulisi innostavan kuntia ilmastotekoihin.

-
Kuva: Helifoto, copyright Metsähallitus.

Lapin kasvihuonepäästöt ovat Suomen suurimmat, jos päästöt suhteutetaan asukasmäärään. Vaan ei niin huonoa ettei jotakin hyvääkin. Pohjoisen kunta Simo on koko maan kovin ilmastopäästöjen vähentäjä ja ainoa Lapin kunta, jonka ilmastopäästöt ovat miinuksella (-2,6 hiilidioksidiekvivalenttitonnia/asukas).

Näin voidaan päätellä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mittauksista ja laskelmista (LK 11.2.). Syke on kehittänyt uuden, kansainvälisesti ainutlaatuisen Hinku-laskentamallin (kohti hiilineutraalia kuntaa-hanke) kuntien päästöille. Laskelmat kertovat, että kuntien päästöt laskivat 2005–2017 koko maassa keskimäärin 15 ja Lapissa 16 prosenttia. Tuulimyllyistään tunnetussa Simossa vastaava luku oli peräti 121, mikä selittyy malliin sisältyvällä tuulivoimavähennyksellä.