Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pu­heen­vuo­ro: "Met­sä­teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­ky on avain­roo­lis­sa, kun EU vii­meis­te­lee il­mas­to­la­kia" – Suomen ja Ruotsin met­sä­teol­li­suu­den jär­jes­tö­joh­ta­jat toi­vo­vat hal­li­tuk­sil­ta toimia

Ruotsin Sundsvallissa ja Suomen Jämsässä ollaan lakkauttamassa paperitehdasta. Suomen ja Ruotsin pitää saada EU pian ymmärtämään metsäteollisuuden tuottamat ilmastohyödyt, kirjoittavat Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen ja Skogsindustriernan toimitusjohtaja Carina Håkansson.

UPM kertoi viime viikolla suunnittelevansa Jämsässä sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelman toteutuminen tarkoittaisi 450 työpaikan menetystä.
UPM kertoi viime viikolla suunnittelevansa Jämsässä sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelman toteutuminen tarkoittaisi 450 työpaikan menetystä.
Kuva: Tommi Anttonen
Timo Jaatinen
Timo Jaatinen

Viime viikolla kuultiin metsäteollisuudesta surullisia uutisia. Ruotsin Sundsvallissa ollaan lakkauttamassa paperitehdasta, ja sama tapahtuu Suomen Jämsässä, Kaipolassa. Keskustelu käy kuumana, mutta ilmastonmuutos uhkaa siitä unohtua.

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tarvitaan toimia sekä EU:ssa että kansallisesti. Metsäteollisuus ja sen kilpailukyky ovat avainroolissa.

EU viimeistelee Saksan puheenjohtajakaudella ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta tärkeää ilmastolakia. Tavoite pysäyttää ilmaston lämpeneminen jopa alle 1,5 asteeseen on välttämätön. Suomi ja Ruotsi ovat sitoutuneet EU:n ilmastotavoitteisiin, mutta neuvottelupöydällä oleva lakiehdotus sisältää merkittäviä puutteita. Ilmaston lämpenemisen todellisten aiheuttajien eli öljyn, hiilen ja kaasun käytöstä johtuvien fossiilisten päästöjen minimoiminen jää liian vähäiseksi.

Suomen ja Ruotsin on ohjattava EU irti fossiilisista raaka-aineista. Suomen ja Ruotsin hallitusten tulee kiireen vilkkaa herätä yhteistyöhön, jotta EU:n ilmastolaki saadaan oikealle uralle siten, että puunjalostuksen ja metsätalouden kokonaisvaltainen ilmastohyöty ymmärretään.

Lakiehdotuksesta puuttuu selkeä tavoite minimoida fossiiliset päästöt kussakin EU-maassa. Pahimmillaan EU hyväksyy korkeat fossiilipäästöt jatkossakin.

Puupohjaiset tuotteet varastoivat hiiltä

Carina Håkansson
Carina Håkansson

EU voi turvautua nettopäästöjen alentamisessa liikaa Suomen ja Ruotsin metsiin, joiden hiilinielut poistavat ilmasta hiilidioksidia. Joidenkin EU:n jäsenvaltioiden mielestä taloudellinen, sosiaalinen ja siten poliittinen hinta fossiilisten raaka-aineiden käytön lopettamisesta on liian kallis. Tämän kannan voitto olisi katastrofi ilmastonmuutoksen torjumiselle.

Metsät sitovat hiiltä kasvaessaan, ja tästä ihmiskunta ja ilmasto hyötyvät jo tänään. Metsiä ei kuitenkaan kannata nähdä pelkkinä hiilinieluina. Metsistä saadaan huomattavasti enemmän ilmastohyötyjä, kun niitä hyödynnetään myös kierrätettäviin, biopohjaisiin tuotteisiin. Puupohjaiset tuotteet varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan.

Parhaiten päästöjä vähentää kestävään metsänhoitoon nojaava aktiivinen metsätalous, joka tuottaa raaka-ainetta muun muassa puurakentamiseen ja sellupohjaisiin tuotteisiin. Metsien ilmastoarvo nousee huippuunsa, kun lisätään hiilen virtausta ilmakehästä puun kautta tuotteisiin, jotka korvaavat fossiilipäästöjä aiheuttavia tuotteita ja varastoivat samalla hiiltä.

Muualla paperi tuotetaan vähemmän ympäristöystävällisesti

Ruotsin ja Suomen hallitusten on heräteltävä EU-päättäjät metsätalouden ja metsäteollisuuden huikeaan ilmastorooliin. Euroopan paperiteollisuuden järjestön CEPI:n tuoreiden laskelmien mukaan eurooppalaisen metsäteollisuuden tuottama ilmastohyöty on vuodessa yli 800 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, mikä vastaa 20 prosenttia EU:n kokonaispäästöistä. Tämä vasta arvioitu valtava ilmastohyöty on jäänyt vähälle huomiolle.

Toinen pääasia onkin herätä turvaamaan metsäteollisuuden kilpailukyky niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Muuten metsäteollisuuden ilmasto- ja taloushyödyt voivat jäädä syntymättä, mistä viime viikon uutiset varoittavat.

Suomi ja Ruotsi ovat tutkitusti puhtaan teknologian ja ilmastoystävällisen teollisuuden edelläkävijöitä. Jos maailmalla joka tapauksessa tarvittava paperi tuotetaan jossakin muualla, se tapahtuu varmuudella vähemmän ympäristö- ja ilmastoystävällisesti.

Ruotsin ja Suomen hallituksilla on mahdollisuus saada ilmastolaki oikealle tielle Saksan puheenjohtajakauden aikana. Suomella, Ruotsilla ja Saksalla on lähtökohtaisesti yhteinen näkemys kunnianhimoisista ilmastotavoitteista sekä ymmärrys biotalouden hyödyistä.

Hyväkään ilmastolaki ei silti auta, jos esimerkiksi verotus ja työmarkkinat eivät kansallisesti teollisuutta tue. Silloin jäävät suuret ilmastoteotkin tekemättä.

Carina Håkansson on ruotsalaisen Skogsindustrierna-järjestön toimitusjohtaja ja Timo Jaatinen Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja.