Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pro­pa­gan­daa vai vaa­li­pe­liä?

Yrittäjä Markus Kiili epäili (LK 5.2.) Hannukaisen kaivoksen aluetalousselvityslukuja ja pohti arvonlisäveron (alv) käyttäytymistä. En tiedä, onko kyseessä tahallinen propaganda vai yrittäjän tietämättömyys, kun hän tiedä, että alv, entinen liikevaihtovero, on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myös kaivostoimijan harjoittama alkutuotanto on arvonlisäverollista toimintaa. Veroa maksetaan aina kannattavasta liiketoiminnasta.

Aluetalousselvityksen tarkoitus on koota yhteen kaivostoiminnasta aiheutuvaa elinkeinoketjua ja tuoda esiin sen merkitystä alueen ja alueiden taloudelle. Selvityksessä lasketaan aluetaloutta kuvaavat luvut yhteen. Hannukaisen kaivos synnyttää alueella uutta toimintaa, josta muodostuu palvelu- ja elinkeinotuotannonketju, joka synnyttää jokaisessa haarassaan erilaisia tuloja ja myös niistä maksettavia veroja eli toiminnasta syntyy aluetaloudellista hyötyä. Hannukaisen aluetalousselvityksessä on ilmaistu selvästi kerrainnaisuudet ja tapa, jolla lukuja on mallinnettu.

Yksinkertaistettu esimerkki: Voidaan ajatella, että Hannukaisen kaivoksen aluetaloudelliset hyödyt tulevat myös Kiilin yrityksen tilitettäväksi, mikäli kaivostöiden perässä Kolariin muuttaa perhe, jolla on koira.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.