Tilaajille

Pro­fes­so­ri Hiilamo sanoo, että korona on li­sän­nyt myös pal­ve­lu­vel­kaa – näihin koh­tei­siin asian­tun­ti­ja ohjaisi li­sä­ra­haa hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hes­sä

Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo sanoo, että koronan vuoksi Suomeen on syntynyt hoitovelan lisäksi palveluvelkaa. Korona-aikana ei ole pystytty vastaamaan tarpeisiin, joita julkisia palveluja käyttävillä on. Sellaisia ovat esimerkiksi mielenterveyden ja lastensuojelun palvelut.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimusprofessori Heikki Hiilamo sanoo, että kaikki eivät ole pystyneet sopeutumaan korona-aikaan. Ne, joilla oli hankalaa ennen korona-aikaa, on edelleen hankalaa ja lisäksi on tullut uusia tarpeita.
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimusprofessori Heikki Hiilamo sanoo, että kaikki eivät ole pystyneet sopeutumaan korona-aikaan. Ne, joilla oli hankalaa ennen korona-aikaa, on edelleen hankalaa ja lisäksi on tullut uusia tarpeita.
Kuva: Mauri Ratilainen

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen, THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo sanoo, että korona-aikana ei ole pystytty tarjoamaan riittävästi julkisia sosiaalipalveluja niitä tarvitseville kansalaisille. Terveydenhuollon hoitovelan lisäksi Suomeen on syntynyt sosiaalipuolen palveluvelkaa.

Hiilamo toteaa, että monet taloudelliset mittarit näyttävät paremmilta kuin pandemian iskiessä pelättiin. Esimerkiksi työttömyys ja toimeentulotuen tarve eivät ole kasvaneet niin paljon kuin pelättiin.