pääkirjoitus: Hal­li­tus­rin­ta­ma repesi ra­ja­var­tio­lain uu­dis­tuk­ses­sa – rat­kai­sua ei saa vii­vyt­tää

Tilaajille

Po­sio­lais­ten toive Suo­li­jär­vien ko­hen­ta­mi­sek­si odottaa nyt ra­hoi­tus­pää­tös­tä

Säännöstelyselvityksen kyselyyn vastanneet vaativat säännöstelyn haittojen vähentämistä. PVO-Vesivoima voisi aloittaa lumen automaattimittaukset, jotta kevättulva täyttäisi järvet.

Posion Suolijärvien säännöstelyselvityksessä odotellaan parhaillaan maa- ja metsätalousministeriöltä päätöstä vajaan 20 000 euron rahoituksesta alueen ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskeviin laskelmiin ja  pitkän ajan vedenkorkeustietojen analyysiin.

Säännöstelyselvityksen koostamista jatkaa Lapin ely-keskus virkatyönä. Se on tilannut laskelmat ja analyysin Suomen ympäristökeskukselta.