Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Arvostelu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

Tilaajille

Po­ro­ta­lous­va­hin­ko­jen kor­vauk­sia haet­tiin odo­tet­tua enemmän – ­Ha­ke­muk­sia 12 mil­joo­nan euron edestä, jaossa kuusi mil­joo­naa

-
Kuva: Jussi Leinonen

Talven 2019–2020 porotalousvahinkojen korvauksia haettiin 12 miljoonaa euroa. Vahinkojen korvaamiseen on myönnetty 6 miljoonan euron määräraha.

Korvaukset myönnetään talven 2019–2020 poikkeuksellisista lumi- ja sääolosuhteista. Hakemuksia jätettiin yhteensä 749 kappaletta. Lapin ELY-keskus on aloittanut hakemusten käsittelyn.