Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Poh­jois­saa­men kie­li­kou­lu­tus­ta kirkon työn­te­ki­jöil­le – "Uskon, että tämän kou­lu­tuk­sen kautta saa­men­kie­li­nen kir­kol­li­nen työ saa uuden pi­ris­tys­ruis­keen"

 Kirkon työntekijöille suunnattu pohjoissaamen kielen koulutus alkoi virtuaalikoulutuksena 18. päivä elokuuta. 

Koulutus on suunnattu erityisesti saamelaisalueen seurakuntien työntekijöille ja se kestää toukokuuhun 2021 saakka. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Oulun hiippakunnan, Kirkkohallituksen ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (Sogsakk) kanssa.