Mainos

Pe­rä­poh­jo­lan Opis­tos­ta voi nyt val­mis­tua myös las­ten­oh­jaa­jak­si – ”Hy­vil­le työn­te­ki­jöil­le löytyy aina töitä ja meidän opis­ke­li­jam­me työl­lis­ty­vät alueel­li­ses­ti todella hyvin”

Peräpohjolan Opistolla starttaa ensi syksynä alueen ensimmäinen lastenohjaajakoulutus. Yli 40 vuoden kokemuksen kasvatus- ja ohjausalan koulutuksissa omaavalle opistolle kyseessä on luontainen jatkumo aiemmille alan koulutuksille sekä vastaus alueellisen työkentän tarpeeseen ja nuorten uraunelmiin.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajakoulutuksen opiskelijat Veera Lamsijärvi (vas.), Satu Jaakola, Laura Kinnunen, Eetu Ukkola ja Joni Alaniemi ovat viihtyneet hyvin Peräpohjolan Opistolla. ”Jokainen päivä on hieman erilainen.”
Nuoriso- ja yhteisöohjaajakoulutuksen opiskelijat Veera Lamsijärvi (vas.), Satu Jaakola, Laura Kinnunen, Eetu Ukkola ja Joni Alaniemi ovat viihtyneet hyvin Peräpohjolan Opistolla. ”Jokainen päivä on hieman erilainen.”

Vuonna 1901 perustettu, Tornion Kivirannalla sijaitseva Peräpohjolan Opisto tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja työpaikkojen kanssa. Itse asiassa jopa siinä määrin, että opistolla ollaan aina ajan tasalla siitä, mitä työpaikoilla tarvitaan ja millaiselle koulutukselle olisi kysyntää. Juuri siihen, vahvaan alueelliseen yhteistyöhön perustuu myös ensi syksynä starttaava lastenohjaajakoulutus.

– Koulutus on ensimmäinen laatuaan koko Kemi-Tornion alueella ja jatkaa yli 40-vuotista perinnettämme kasvatus- ja ohjausalojen koulutusten saralla. Koulutus aloitettiin, koska lastenohjaajille on alueellista kysyntää ja ala kiinnostaa nuoria, opiston rehtori Tatja Karvonen perustelee.

Peräpohjolan Opistolla koulutetaan tulevaisuuden ammattilaisia. ”Opiskelijoiden hyvinvointi ja ammatillinen kehitys ovat sydämen asia”, opiston rehtori Tatja Karvonen summaa.
Peräpohjolan Opistolla koulutetaan tulevaisuuden ammattilaisia. ”Opiskelijoiden hyvinvointi ja ammatillinen kehitys ovat sydämen asia”, opiston rehtori Tatja Karvonen summaa.

Koulutuksen kiinnostavuuden arvioinnissa mittarina toimivat muun muassa yhteishakujen tilastot. Sieltä selviää, mihin nuoret ovat hakeutuneet ja mikä nuoria kiinnostaa eniten. Karvosen mukaan varhaiskasvatusalan työtehtävät olivat selvästi esillä niin tyttöjen kuin poikien keskuudessa.

– Moni mieltää lastenohjaajan ammatin naisten alaksi, mutta itse asiassa miehille on paljon kysyntää ja he työllistyvät vähintään yhtä hyvin kuin naiset, Karvonen mainitsee.

Myös Kemi-Tornio -alueen työnantajat tuntevat Peräpohjolan opiston koulutustarjonnan ja sen, mille aloille opiskelijoita valmistuu. Vastavuoroisen dialogin ansiosta niin työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikan löytäminen kuin oman alan töiden saaminen valmistumisen jälkeen onkin aina osoittautunut helpoksi ja sujuvaksi.

– Kokemuksesta voin sanoa, että hyville työntekijöille löytyy aina töitä ja meidän opiskelijamme työllistyvät alueellisesti todella hyvin, Karvonen vakuuttaa.

Lastenohjaajaksi vuodessa tai kolmessa

Peräpohjolan Opistolla koulutetaan tulevaisuuden ammattilaisia. Opiskelijoiden hyvinvointi ja ammatillinen kehitys ovat ammattitaitoiselle opettajakunnalle sydämen asia. Opiston tärkeimpänä tavoitteena on kouluttaa vahvalla ammattitaidolla ja hyvällä itsetunnolla varustettuja lastenohjaajia, suoraan alueen työkentän tarpeeseen. Se pätee myös lastenohjaajan tutkintoon tähtäävään lastenohjaajakoulutukseen.

– Meillä on todella ohjaava ja kannustava ote opiskelijoihin. Haluamme työskennellä yhdessä opiskelijoiden kanssa ja varmistaa, että jokainen saa parasta mahdollista ja itselleen sopivinta opetusta, Karvonen toteaa.

Myös kauempaa saapuvien opiskelijoiden hyvinvointi on turvattu. Peräpohjolan opisto tarjoaa maksuttoman majoituksen oppilaitoksen yhteydessä sijaitsevassa opiskelija-asuntolassa, jossa työskentelee myös arjen sujuvuudesta vastaava ohjaaja. Kukaan ei jää yksin sen enempää arjessa kuin opinnoissakaan.

– Monet vanhemmat saattavat miettiä, uskaltaako lasta lähettää tänne pohjoiseen. Kyllä uskaltaa. Meillä opiskelijoista pidetään huolta, Karvonen vahvistaa.

Peruskoulunsa päättäneille nuorille monipuoliseen ja käytännönläheiseen lastenohjaajakoulutukseen hakeutuminen tulee ajankohtaiseksi jo helmikuussa, kun kevään yhteishaut alkavat. Jatkokouluttautumista ajatteleville perhepäivähoitajille ja muiden alojen koulutuksen omaaville haku on puolestaan avoinna ympäri vuoden ja sisään pääsee käytännössä heti. Myös oppisopimusopiskelijat ovat tervetulleita.

– Henkilöt, joilla on jo koulutusta alalta, voivat valmistua jopa alle vuodessa. Peruskoulunsa päättäneet opiskelevat puolestaan tyypillisesti noin kolme vuotta riippuen esimerkiksi aiemmista kesätöistä ja harrastuksista. Koulutus räätälöidään opiskelijan työ- ja elämäntilanne sekä henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioiden, Karvonen ynnää.