Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Pentti Haanpää toi suo­ma­lai­seen va­rus­mies­kir­jal­li­suu­teen ri­vi­mie­hen nä­kö­kul­man jo vuosia ennen Väinö Linnan Tun­te­ma­ton­ta so­ti­las­ta

Pentti Haanpään Kenttä ja kasarmi toi suomalaiseen varusmieskirjallisuuteen rivimiehen näkökulman.
Pentti Haanpään Kenttä ja kasarmi toi suomalaiseen varusmieskirjallisuuteen rivimiehen näkökulman.

Akateemikko Väinö Linnan (20.12.1920–21.4.1992) syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta parin viikon päästä.

Juhlavuoden kunniaksi on ilmestynyt muutamia ansiokkaita tutkimuksia, ja onpa käyty Linnan vaiheilla jo muutamia keskustelujakin.