Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Pel­to­sir­kut ovat ka­don­neet – tutkija Sirke Pii­rai­nen muutti Lappiin ja sel­vit­tää, miksi niistä tuli ää­rim­mäi­sen uhan­alai­sia

Syiksi epäillään ranskalaisten kulinaarisia perinteitä ja peltomaiseman muutosta.


Arktisen keskuksen vieraileva tutkija Sirke Piirainen viettää päivänsä tutkimalla levinneisyysmallinnuksen avulla sitä, millainen tulevaisuus pohjoisen lintulajeilla on. Ennustaminen on vaikeaa mutta tärkeää, jotta lajeja osataan suojella.
Arktisen keskuksen vieraileva tutkija Sirke Piirainen viettää päivänsä tutkimalla levinneisyysmallinnuksen avulla sitä, millainen tulevaisuus pohjoisen lintulajeilla on. Ennustaminen on vaikeaa mutta tärkeää, jotta lajeja osataan suojella.
Kuva: Jussi Leinonen

Peltosirkku oli yleinen lintulaji vielä 1980-luvulla. Nyt Suomen sirkuista on jäljellä enää vain murto-osa. Mitä tapahtui?