Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Pelissä nuorten ja pla­neet­tam­me tu­le­vai­suus

Dubain ilmastokokouksessa (30.11.–12.12.) ratkotaan nuorten ja koko planeettamme tulevaisuutta. Kokouksen merkittävyyttä lisää se, että siellä arvioidaan ensimmäistä kertaa, miten valtiot ovat onnistuneet saavuttamaan Pariisissa 2015 sovitut tavoitteet.

Jo nyt on selvää, että tämänhetkisillä toimilla ilmaston lämpeneminen ei jää sovittuun 1,5 asteeseen. Siksi Dubaissa tulisi lisätä ja vahvistaa keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tulevaisuuden riskien lisäksi osapuolten on myönnettävä ne mittavat vahingot ja menetykset, joita ilmastonmuutos aiheuttaa jo nyt pääosin kehittyville maille. Niiden korvaamiseksi on luotava vakaa perusta ilmastorahoitukselle.

Ilmastorahoituksen toimeenpano on paitsi välttämätöntä myös oikeudenmukaista. Aineettomien ja aineellisten vahinkojen kompensointi mahdollistaa selviytymisen, uhkiin varautumisen ja tasa-arvon kehityksen ilmastonmuutokselle haavoittuvaisilla alueilla. Kärsijöitä ovat erityisesti lapset ja nuoret, joiden riski kuolla, ajautua köyhyyteen ja pudota koulusta lisääntyvät ilmastonmuutoksen vuoksi.

Erityisesti tyttöjen asema heikkenee ilmastonmuutoksen vuoksi. Vastuu kotiaskareista on tytöillä, ja sään ääri-ilmiöt pidentävät kotitöihin menevää aikaa. Olojen muuttuessa epävakaammiksi tyttöjen mahdollisuus käydä koulua heikkenee, ja samalla lapsiavioliittojen ja seksuaalisen häirinnän määrä kasvaa.

Rahoitus turvaa lasten ja nuorten elämän. On tärkeää tukea tyttöjen koulunkäyntiä ja antaa heidän vaikuttaa yhteisössään. Tyttöjen koulutus vahvistaa heidän kykyään ja haluaan toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Koulutuksen ja haavoittuvaisten alueiden ja yhteisöjen tukeminen tekee niistä valmiimpia toimimaan ilmastonmuutosta vastaan.

Ilmastokokouksessa päättäjillä on tilaisuus lunastaa heihin kohdistetut odotukset ja turvata erityisesti vahinkoihin ja menetyksiin suunnattu ilmastorahoitus.

Kirjoittaja kuuluu Plan International Suomen nuorten ilmastovaikuttajien ryhmään.