Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pa­ra­lym­pia­ko­mi­tea aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – parin mil­joo­nan euron valtion yleis­avus­tuk­sen puut­tu­mi­nen ra­sit­taa ta­lout­ta

Helsinki
-

Suomen Paralympiakomitea aloittaa muutosneuvottelut, joiden avulla järjestö tavoittelee arviolta 125 000 euron säästöjä vuodelle 2023.

Muutosneuvotteluissa keskustellaan työntekijöiden lomauttamisesta arviolta enimmillään 90 päivän ajaksi. Muutosneuvottelujen taustalla on Paralympiakomitean vaikea taloudellinen tilanne.

Inhimillisen virheen vuoksi Paralympiakomitealta jäi saamatta noin kahden miljoonan euron suuruinen valtion yleisavustus vuodelle 2023, koska komitean valtionavustushakemus myöhästyi viime vuonna.

Paralympiakomitea laati alkuvuodesta kolmen kohdan suunnitelman talousahdingosta selviytymiseen. Se koostuu julkisen puolen rahoitusratkaisuista, ulkopuolisesta rahoituksesta ja toiminnasta tehtävistä säästöistä, joihin myös muutosneuvottelut liittyvät.