kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Tilaajille

Pal­lo­liit­to: Val­men­ta­ja on syyl­lis­ty­nyt ala­ikäi­sen sek­suaa­li­seen häi­rin­tään

Suomen Palloliitto on saanut torstaina tietoonsa, että sen jalkapallon jäsenseuran valmentaja on syyllistynyt seksuaaliseen häirintään tapahtuma-aikana 15-vuotiasta pelaajaa kohtaan.

Palloliitto kertoo verkkosivuillaan, että se on pyytänyt selvitykset valmentajalta ja valmentajan entiseltä ja nykyiseltä seuralta sekä ollut yhteydessä pelaajan vanhempiin ja Suomen Urheilun Eettiseen Keskukseen (Suek). Valmentaja on asetettu toistaiseksi valmennuskieltoon nykyisessä seurassaan.