Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Pal­lo­liit­to: Val­men­ta­ja on syyl­lis­ty­nyt ala­ikäi­sen sek­suaa­li­seen häi­rin­tään

Suomen Palloliitto on saanut torstaina tietoonsa, että sen jalkapallon jäsenseuran valmentaja on syyllistynyt seksuaaliseen häirintään tapahtuma-aikana 15-vuotiasta pelaajaa kohtaan.

Palloliitto kertoo verkkosivuillaan, että se on pyytänyt selvitykset valmentajalta ja valmentajan entiseltä ja nykyiseltä seuralta sekä ollut yhteydessä pelaajan vanhempiin ja Suomen Urheilun Eettiseen Keskukseen (Suek). Valmentaja on asetettu toistaiseksi valmennuskieltoon nykyisessä seurassaan.