PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Kolumni
Tilaajille

Päi­vä­kir­ja: Di­gi­ta­li­saa­tio – arjen apu aivan kaik­kial­la ja aivan kai­kil­le

Näin kävi eräässä tunturilappilaisessa työyhteisössä, jossa työnantaja keksi kehittää henkilöstöetujaan.

Työnantaja on isohko toimija. Digitalisoitumisen aikakaudella, jota täällä kaikkialla kovasti nyt eletään, työnantaja päättää lopettaa erilliset lounassopimukset paikallisten ruokaloiden kanssa. Tilalle otetaan lounasetusovellus.