Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tilaajille

Pai­ni­jat odot­ta­vat kil­pa­mols­kil­le pääsyä - korona on syönyt Lapin pai­ni­seu­ro­jen har­ras­ta­ja­mää­riä

Lappilaiset painijat ovat odottaneet jo yli vuoden verran kilpamolskille pääsyä. Monella nuorella niskanvääntäjällä viimeisin kisamerkintä on Barentsin kadettipaineista Sodankylästä 7. maaliskuuta 2020.

Maakunnan painiseurojen Lapin Lukon, Lapin Veikkojen ja Kemin Innon vetäjät toteavat yksissä tuumin, että epävarmassa tilanteessa nuoren urheilijan motivaatio on lujilla. Sodankylässä ja Kemissä koronan vaikutus on heijastunut myös selkeästi harrastajamäärien pienentymisenä.