suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Kolumni
Tilaajille

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Hyvä lukija

Lapin Kansa luopui painetun sunnuntain lehden tekemisestä kuusi vuotta sitten. Päätös oli vaikea, sillä sunnuntaisin valtaosalla ihmisistä on hyvin aikaa lukea lehteä.

Syyt olivat taloudelliset. Sunnuntain painetun lehden jakelu oli arkipäiviä kalliimpaa. Sanomalehtien tulopohja oli jo silloin heikentynyt, kun mainostajat olivat osin siirtyneet amerikkalaisten alustayhtiöiden palveluihin. Jostain oli pakko säästää, jotta pystyimme turvaamaan laadukkaan sisällön tekemisen.