Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ril­lä oikeus ul­ko­po­li­ti­koin­tiin

Alpo Isomäki on ilmeisesti lukenut kirjoitukseni (LK 19.2.) ja väittää allekirjoittaneen olevan sitä mieltä, että ulkopolitiikkaa voidaan hoitaa periaatteella kuka ehtii ensin (LK 1.3.). Hän kuvailee lisäksi pääministeri Sanna Marinia (sd.) alentuvasti kutsuen häntä untuvikoksi. Kovin tarkoin Isomäki ei ole kirjoitustani lukenut.

En ottanut kantaa siihen, että ulkopolitiikkaa pitäisi hoitaa aina periaatteella kuka ehtii ensin. Siihen otin kantaa, että jos ihmisoikeuksia loukataan, on siihen voitava reagoida. Näin Marin teki vaatiessaan selväsanaisesti Navalnyin vapauttamista ja sitä, että Venäjä tutkii hänen myrkytystä. Pääministeri vaati myös Venäjää turvaamaan opposition oikeudet, kuten missä tahansa demokraattisessa valtiossa kuuluisi toimia.