Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Työväkeä tarvitaan Lappiin ulkomailta

Työttömyys vaihtui Lapissa työvoimapulaan. Ulkomaisen työntekijän palkkaamista tulee helpottaa kaikin mahdollisin keinoin.

Lappilaisten pitää naksauttaa aivot uuteen asentoon. Korkea työttömyys on ollut krooninen ongelma Lapissa vuosikymmenien ajan ja jokainen vastuullinen poliitikko on joutunut miettimään keinoja, joilla pohjoiseen saataisiin uusia työpaikkoja.

Nyt kaikkia Lapin kuntia vaivaa pohjoisessa harvinainen tauti. Kaikissa kunnissa on enemmän tai vähemmän työvoimapula.