Pääkirjoitus: Metsän arvo ei katoa

Metsähehtaarin hinta ei Lapissa päätä huimaa. Kiinnostus maan omistamiseen ei ole silti kadonnut mihinkään.

Tilan suuri pinta-ala tarkoitti agraari-Suomessa sitä, että tilan isäntä tai emäntä oli rikas. Mitä enemmän tilalla oli metsähehtaareja, sitä vaikutusvaltaisemmasta talosta oli kysymys. Niin ajateltiin ennen vanhaan, mutta ei juuri enää.

Vaikka metsien taloudellinen arvo on yhä iso, kuukausittain tilille napsahtavalla keskivertopalkalla elää varmasti leveämmin kuin sadan tai parin sadan hehtaarin metsän turvin.