suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Pääkirjoitus
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Ark­ti­ses­sa stra­te­gias­sa pitää ko­ros­taa il­mas­ton­muu­tok­seen so­peu­tu­mis­ta ja arjen su­ju­vuut­ta

Kansainvälisessä yhteistyössä käytettävän määritelmän mukaan arktinen alue käsittää napapiirin pohjoispuolella olevat alueet. Näin lähes koko Lappi on osa arktista.

Meidän lappilaisten näkökulmasta on siis täysin olennaista, miten Suomessa arktisista alueista ja arktisesta politiikasta ajatellaan. Suomen arktisen politiikan tavoitteita ja keinoja niiden edistämiseksi on määritelty vuonna 2013 hallituksen hyväksymässä arktisessa strategiassa. Siinä koko Suomi on luettu osaksi arktista, mutta Lapille arktisen politiikan merkitys on selvästi suurempi kuin eteläiselle Suomelle.