Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Oulussa hoi­ta­jil­le pai­kal­li­nen keik­ka­työ­so­pi­mus – tuo hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Sopimuksella kannustetaan kaupungin hyvinvointipalvelujen väkeä keikkatyöhön kaupungin yksiköissä.

Oulu
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluilla on ollut vaikeuksia saada etenkin sijaisia eri toimintoihin.
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluilla on ollut vaikeuksia saada etenkin sijaisia eri toimintoihin.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunki ja hyvinvointipalvelujen henkilöstöjärjestöt ovat neuvotelleet keskenään paikallisen sopimuksen keikkatyön tekemisestä kaupungin omissa yksiköissä. Sopimuksella haetaan helpotusta hyvinvointipalveluja vaivaavaan henkilöstöpulaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen kaupungin puolesta maanantaina.