Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Oulun si­sä­il­ma­on­gel­mai­sen po­lii­si­ta­lon re­mont­tiin liit­ty­vä ri­kos­tut­kin­ta lop­pu­suo­ral­la, uhrin ase­mas­sa kym­me­niä ihmisiä – Ri­kok­ses­ta epäil­ty­nä ollut kah­dek­san hen­ki­löä

Rikosnimikkeinä ovat ainakin törkeä vammantuottamus ja vaaran aiheuttaminen. Poliisi ei kerro, keitä se epäilee rikoksista.

Pahoista sisäilmaongelmista kärsineen Oulun Rata-aukion entisen poliisitalon remonttiin liittyvä laaja esitutkinta on loppuvaiheissa, kertoo Lapin poliisilaitos.

Tutkintaa on tehty Lapin poliisin johdolla, sillä asianomistajina eli mahdollisen rikoksen uhrin asemassa on Oulun poliisilaitoksen henkilöstöä. Asianomistajia jutussa on useita kymmeniä, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Tutkinta liittyy entisen poliisitalon vuosien 2016–2017 remontin aikaisiin sisäilmaongelmiin ja työntekijöiden sairastumisiin. Esitutkinnassa on poliisin mukaan kuulusteltu rikoksesta epäiltyinä kahdeksaa henkilöä.

Rikosnimikkeinä ovat ainakin törkeä vammantuottamus ja vaaran aiheuttaminen. Poliisi ei kerro, keitä se epäilee rikoksista.

Lapin poliisin mukaan asiassa on selvitetty rakennuslupaprosessiin ja suunnitteluun liittyviä tapahtumia.

Remontin aikana rakennuksessa työskennelleiden henkilöiden epäillään sairastuneen lupaprosessin ja hankkeen suunnitteluun liittyvien laiminlyöntien seurauksena.

– Tämän tyyppinen sisäilmaongelmiin liittyvä rikosjuttu on poikkeuksellinen, eivätkä rikosvastuukysymykset ole tällaisessa asiassa yksiselitteisiä, poliisin tiedotteessa sanotaan.

Työnantajan vastuusta eli poliisilaitoksen johdon roolista asiassa on tehty myös  tutkintapyyntö jo aiemmin. Poliisi toteaa valtakunnansyyttäjänviraston antaneen siitä ratkaisun maaliskuussa 2019. Tutkintapyyntö ei johtanut esitutkinnan aloittamiseen, sillä asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta johdon osalta.

Poliisi ilmoittaa tiedottavansa asiasta lisää esitutkinnan päätyttyä.