Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Oulu va­lit­tiin vuoden 2026 Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si - Kemi ja Tornio hank­kees­sa mukana.

Oulu2026-hankkeen työryhmä iloitsi kaupungin finaalipaikasta julkistustilaisuuden kisakatsomossa.
Oulu2026-hankkeen työryhmä iloitsi kaupungin finaalipaikasta julkistustilaisuuden kisakatsomossa.
Kuva: Janne Körkkö

Kansainvälinen raati valitsi Oulun vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Oulun mukaan hankkeeseen on lähtenyt 32 pohjoisen Suomen kuntaa ja kaupunkia, mukaanlukien Tornio ja Kemi. Valinta on merkittävä, sillä kulttuuripääkaupunkivuosi tuo pohjoisen ja koko Suomen kulttuurille kansainvälistä näkyvyyttä. Oulun kulttuuripääkaupunkiohjelma jaksottuu vuosille 2021-2027, huipentuen vuoteen 2026. Ohjelmassa tulee näkymään laajan pohjoisen toimijaverkoston kädenjälki. Erilaisia projekteja tulee olemaan noin 500, joista osa aloittaa toimintansa jo ensi vuonna ja jatkaa toimintaansa useamman vuoden.

Teemana kulttuuri-ilmastonmuutos

Oulu 2026-hankkeen pääteema on kulttuuri-ilmastonmuutos, jolla tarkoitetaan erilaisten, jopa yllättävien asioiden yhdistämistä ja kohtaamista. Kulttuurin ja taiteen keinoin tuodaan ihmisiä yhteen ja parannettaan vuorovaikutusta. Pääteemalle on valittu kolme alateemaa: Villisti kaupunki, Vastakohtien voima ja Rohkeasti reunalla.

Kemi on valinnut pääteemaakseen Vastakohtien voiman. Sen alateemoja ovat muun muassa meren ja joen kaupunkiin liittyvät asiat ja ilmiöt, kuten lohi, uitto, pirtu, jääkäriliike, jää ja lumi. Muita teemoja ovat esimerkiksi kaupungin kulttuurielämään liittyvät asiat ja tapahtumat kuten jalokivet, sarjakuvat, kuvataide, musiikki ja teatteri. Erilaisilla teemoilla ja tapahtumilla kaupungin historiaa, ainutlaatuisuutta ja tekemistä halutaan tuoda koko Euroopan tietoisuuteen. Ohjelma rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa.

Pysyviä hyötyjä alueille

Myös Torniossa nähdään hankkeen mahdollisuudet, mutta konkreettista suunnitelmaa lähdetään työstämään myöhemmin, kun projektin työryhmä on nimetty.

–Pääasiassa lähdemme liikkeelle sillä tarjonnalla, mitä on jo olemassa, sekä niistä asioista jotka tekevät meidät ainutlaatuiseksi, kuten rajattomuus ja rajan ylittävät toiminnot. Tässä kun on juuri ollut tämä juhlavuosi, niin siitä on saatu hyviä kokeuksia ja pohjia, joille saadaan nyt jatkumoa tässä hankkeessa, kertoo Tornion kaupungin tapahtumatuottaja Merja Stenberg.

Oulun kulttuuripääkaupunkivalinta on merkittävä koko pohjoisen alueen matkailun, aluetalouden sekä aluekehityksen kannalta. Aluetaloudellisten hyötyjen on laskettu olevan viisin-kuusinkertaisia. Hankkeella katsotaan myös olevan pysyviä vaikutuksia alueen kulttuuriin, sen saavutettavuuteen, yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön, matkailuun sekä mielikuvaan alueesta. Kulttuuripääkaupunkivuonna 2026 alueella uskotaan olevan runsaasti luovien alojen työpaikkoja, kiinnostavia uusia käyntikohteita sekä kukoistavaa kulttuuritarjontaa.