ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Op­pi­las­kun­nis­sa saa en­si­kos­ke­tuk­sen yh­teis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen al­kei­siin

Kemin seurakunnan omistamaan Saarenotan leirikeskukseen kokoontuneet Kemin koulujen oppilaskuntien hallitusten jäsenet saivat lisäbuustia oppilaskuntien toimintaan eri työpajojen muodossa. Paikalle oli kutsuttu kaikkien Kemin koulujen ala- ja yläkoulun luokkien oppilaat, jotka ovat mukana k.o. toiminnassa.

Kemi on mukana  2022-23 opetushallituksen Demokratia ja ihmisoikeuskasvatus -pilotissa yhdessä kahdeksan muun kunnan kanssa.