Mainos

On ole­mas­sa kou­lu­tus, joka luo am­mat­ti­lai­sia ja ke­hit­tää samalla lii­ke­toi­min­taa – ja juuri siksi yrit­tä­jien kan­nat­taa hyö­dyn­tää sitä

Oppisopimuskoulutuksella yrittäjät voivat kouluttaa henkilöstöä ja uusia työntekijöitä tai päivittää omaa osaamistaan. Koulutusmuoto mahdollistaa sen, että oppia siirretään kokeneemmilta tekijöiltä uusille, mutta tieto kulkee myös toisin päin.

-

Kittiläläisessä Panimo Pub & A'la Carten ravintolassa on lähes aina opiskelemassa työntekijä tai alalla uusi tekijä, joka kouluttautuu oppisopimuksen avulla. Oppisopimuksia hyödynnetään, koska kokemukset ovat olleet hyviä ja nuoria halutaan työllistää.

- Kannustamme nykyisiä työntekijöitä kouluttautumaan oppisopimuksella. Tänä syksynä oppisopimusopiskelijoita aloitti kaksi. He suunnittelevat parhaillaan talven listaan alku- ja jälkiruokacocktaileja, kertoo Panimo Pub ja A’la Carten keittiöpäällikkö Anniina Rouhiainen.

- Kun alalle tulee uusia ihmisiä, jotka haluavat oppia tekemisen kautta, on se motivoivaa ja auttaa itseäkin pysymään mukana ajan virrassa, hän pohtii.

Rouhiainen on opiskellut oppisopimuksella vuonna 2008 baarimestariksi, myöhemmin kokiksi ja käy parhaillaan matkailu- ja ravitsemisalan johtamisen erikoisammattitutkintoa. Hän kertoo, että oppisopimuksen avulla opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta, mutta sitä työ ravintolassakin on.

- Kun itse opiskelin, paras motivaattori oli, kun sain kokeilla, tehdä ja suunnitella annoksia itse ja lopuksi nähdä itsesuunnittelema annos listalla. Käytän samoja oppeja kuin edelliset esimieheni.

Anniina Rouhiainen
Anniina Rouhiainen

Rouhiaisen mukaan oppisopimuskoulutuksen hyöty on siinä, että yritys voi saada hyvän työntekijän, jonka on itse kouluttanut. Samalla yrittäjä voi tekemisellään vaikuttaa siihen, minkälaisen kuvan opiskelija saa alasta.

- Yrittäjä on vastuussa siitä, että tekemisestä ja oppimisesta motivoitunut opiskelija kokee, että häntä todella kuunnellaan ja opetetaan, Rouhiainen muistuttaa.

Korkea laatutaso edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä

Levin rinnepalveluista vastaavassa Oy Levi Ski Resort Ltd:ssa tehdään monipuolisesti yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, jotta matkailu- ja hiihtokeskusalan koulutusmahdollisuudet kehittyvät.

- Tällä hetkellä osastojemme esimiehet kouluttautuvat oppisopimuspohjaisesti vastuualueilleen soveltuviin erikoisammattitutkintoihin. Myös työnjohtajamme ja vuorovastaavamme ovat suorittamassa lähiesimiestyön ammattitutkintoja oppisopimuksin, Levi Ski Resortin vastuullisuuspäällikkö Tuukka Sutinen kertoo.

Oppisopimuskouluttautumista tarjotaan vakituisen henkilökunnan lisäksi kausityöntekijöille, kuten tuleville hiihdonopettajille.

- Nuorten työllistämisen suhteen on pitkään jatkunut yhteistyö Levi Snow Sport Academyn kanssa. Nuoret toisen asteen opiskelijat suorittavat opintojensa ohessa hiihdonopettajan pätevyyden sekä soveltuvat ammatilliset tutkinnonosat ja työllistyvät meille hiihdonopettajiksi, Sutinen sanoo.

Tuukka Sutinen
Tuukka Sutinen

Jotta monipuolinen palveluntarjonta pysyy laadultaan korkeana, edellyttää se Sutisen mukaan jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Lisäksi kun matkailualan koulutusmahdollisuuksia edistetään, kohotetaan samalla matkailualan työn arvostusta.

- Oppisopimuskoulutukset mahdollistavat käytännönläheisen ja joustavan tavan yhdistää henkilökunnan koulutus osaksi päivittäistä työntekoa. Tämä palvelee niin yrityksemme tavoitteita kuin myös työntekijöidemme etenemistä työelämässä.

- Ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeisiin, kun teemme sen yhteistyössä yritysten kanssa, Sutinen kertoo.

Hän toivoo, että oppisopimuskeskusteluun osallistuisi mahdollisimman moni alan toimija ja näkee mahdollisuuksia yhdistää voimia matkailu- ja hiihtokeskusalan koulutusmahdollisuuksien kehittämisessä.

Uudet näkökulmat ovat usein tervetulleita ja edesauttavat yrityksen toimintaa

Juha Eskelinen on osakkaana kahdeksassa eri yhtiössä, jotka pääosin toimivat ravintola-alalla. Näistä tunnetuimpia ovat Rovaniemellä toimivat Cafe & Bar 21, Taqueria Yuca sekä Gustav Kitchen & Bar.

Eskelisen mukaan oppisopimuskoulutukset kehittävät työyhteisöä.

- Kannustamme kaikkia työntekijöitämme oppisopimuskoulutukseen, ja olemme hyödyntäneet tätä mahdollisuutta usein. Viimeisen viiden vuoden aikana arviolta 20–30 työntekijäämme on kouluttautunut työn ohessa oppisopimuskoulutuksella.

- Olemme havainneet, että koulutusmuoto on erinomainen keino kannustaa työntekijää kehittämään omaa tietotaitoaan. Se edesauttaa samalla yrityksen toimintaa, hän toteaa.

Kun työntekijä opiskelee työn ohessa, pääsee hän soveltamaan opiskelusta saatua tietoa käytännössä, mikä on Eskelisen mukaan tuottavaa. Samalla työntekijä sitoutuu yritykseen ja ymmärtää asioita paremmin myös työnantajan näkökulmasta.

- Lähestulkoon aina oppisopimuskoulutuksen kautta työpaikalle on tuotu uusia näkökulmia ja tehokkaampia tai parempia tapoja tehdä työtä. Nämä myös kehittävät yrityksen liiketoimintaa.

Juha Eskelinen
Juha Eskelinen

Myös Eskelinen on kouluttautunut oppisopimuksella baarimestariksi, mikä ”kehitti omaa ammattitaitoa hurjasti”.

- Samassa ryhmässä oli minua kokeneempia ja osaavampia alan ammattilaisia, joilta sain paljon oppia tulevaan. Opiskelujen kautta ymmärsin paremmin myös toimintaa liiketaloudellisesta näkökulmasta, joista on ollut apua varsinkin yrittäjyyden alkutaipaleilla, Eskelinen muistelee.

Oppisopimuksen kautta hän pääsi mukaan eri alan tapahtumiin sekä verkostoitumaan, mistä on edelleen hyötyä yritystoiminnoissa.

- Muistelen noita oppisopimusaikoja lämmöllä. Haluan vielä kiittää opettaja Ari Mannista siitä, että pääsin olemaan mukana tuossa huikeassa opiskeluporukassa.

Oppisopimus on keino rekrytoida uutta tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä

- Oppisopimus on käytännönläheinen tapa opiskella oman alan ammattilaiseksi. Oppia ammennetaan pääasiassa töitä tekemällä, kertoo Lapin koulutuskeskus Redun asiakkuusvastaava Merja Alaranta.

Oppisopimuksella on mahdollista kouluttaa juuri alalle tullutta henkilöstöä, vahvistaa nykyisen henkilöstön osaamista tai vaikkapa lähteä yrittäjänä päivittämään omaa ammattitaitoaan. Koulutus suunnitellaan aina yhdessä oppilaitoksen ja yrityksen kesken ja se voi olla joko pitkä – koko tutkintoon tähtäävä tai pätkä – jotakin tiettyä täsmällisempää osaamista kouluttava.

- Lähtökohtana voidaan ajatella entisaikaista mentori-kisälli-oppipoika-periaatetta, joka tässä opiskelutavassa toimii loistavasti, Alaranta sanoo.

Merja Alaranta
Merja Alaranta

Eri alat hyödyntävät oppisopimuskoulutusta eri tavoin. Alaranta kertoo, että esimerkiksi ravintola-alalla sekä puhtaanapidossa usea taho kouluttaa alusta lähtien henkilöstönsä oppisopimuksen voimin.

- Pyrimme kuuntelemaan yritysten toiveita uusia koulutuksia suunniteltaessa. Esimerkiksi nyt alkutalvella alkaa Kittilässä matkailualan koulutus, joka on mietitty vastaamaan viime vuosien myllerryksiä kentällä. Asiakasprofiili on muuttunut, digitaalisuus ottanut vallan ja kestävä, vastuullinen, terveysturvallinen matkailu nostaa päätään.

- Samaan aikaan käsillä on pula tekijöistä, ennusteet entistä kiivaammista sesongeista ja kasvavista kustannuksista. Haluamme auttaa Lapin matkailun ammattilaisia tuomalla heille maksuttoman oppisopimuskoulutuksen, jolla oman organisaation osaamista pääsee saattamaan ajan tasalle, Alaranta jatkaa.

Alkutalven koulutus järjestetään Kittilässä, mutta mukaan otetaan opiskelijoita ympäri Lappia.

Oppisopimusta hyödynnetään myös rekrytointivaiheessa. Alaranta kertoo, että tuolloin yrityksen kanssa suunnitellaan yhdessä, millaiset koulutukset ovat mahdollisia kyseistä tehtävää varten. Työhaastatteluvaiheessa taas autetaan kandidaatteja löytämään itselleen sopiva koulutuspolku.

- Jos henkilö haluaa jo työsuhteen alussa sitoutua koulutukseen, rekrytointikin on tuolloin onnistunut, koska henkilö on alasta kiinnostunut, Alaranta pohtii ja lisää:

- Muistuttaisin yrittäjiä lyhyempien oppisopimusten mahdollisuudesta. Aina ei tarvitse sitoutua vuosiksi, vaan oppisopimuksella voit esimerkiksi jo yhden sesongin aikana täydentää henkilöstön ammattitaitoa.

Liity jäseneksi Lapin Yrittäjiin

-