Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Omis­ta­ja valvoo Yleä

Matti Jaakko Nikkilä ihmetteli (LK 15.5.) keskustelua Ylen valvonnasta. Kirjoitus kaipaa selkeyttämistä.

Kun puhutaan Ylen valvonnasta, täytyy erottaa toisistaan Ylen journalistinen sisällöntuotanto ja Ylen toiminta yrityksenä. Kaikissa sisällöissään Yle noudattaa journalistin ohjeita ja omia, niihin nojaavia eettisiä ohjeitaan. Sisältöihin puuttuminen ulkopuolelta on täysin journalismin periaatteiden vastaista.

Ylen toiminta perustuu Yle-lakiin, osakeyhtiölakiin sekä muuhun yleisradiotoimintaa koskevaan lainsäädäntöön. Ylen ylin päättävä elin, hallintoneuvosto, valvoo, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi. Ylen toiminnan lainmukaisuutta valvoo puolestaan liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yle raportoi toiminnastaan vuosittain Yleisradiosta annetun lain mukaisesti eduskunnalle ja Traficomille, ja kaikki raportit sekä tilintarkastajien tarkastamat hallituksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset ovat luettavissa Ylen verkkosivuilla. Lisäksi Yle noudattaa toiminnassaan myös valtion omistajaohjauksen linjauksia.

Kuuntelemme suomalaisten toiveita ja tarpeita, suomalaista yhteiskuntaa, ja kerromme avoimesti myös siitä, mihin, miten ja miksi meille annetut rahat käytämme.

Kirjoittaja on Ylen viestintä- ja brändijohtaja.