Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Nyt on aika pyrkiä mu­siik­ki­luo­kal­le – Haku tar­koi­tet­tu Ro­va­nie­men kou­lu­jen kak­kos­luok­ka­lai­sil­le

Lapin yliopiston harjoittelukoulussa järjestetään musikaalisuustesti oppilaille, jotka hakevat ensi syksynä aloittavalle musiikkiluokalle. Musikaalisuustesti pidetään harjoittelukoululla 5.–6. helmikuuta, ja siihen voivat hakea kaikki Rovaniemen kaupungin 2. luokkien oppilaat.

Harjoittelukoulussa musiikkiluokat ovat vuosiluokilla 3–6. Luokilla on musiikin opetusta kolme tuntia viikossa. Tavoitteena on luoda taitoja elinikäiseen musiikin harrastamiseen, ymmärtämiseen ja nauttimiseen. Musiikkiluokkien oppilaat muodostavat Rovaniemen musiikkiluokkien kuoron.

Musikaalisuustesti sisältää vapaavalintaisen laulun ilman säestystä, rytmintoistotehtäviä ja melodian toistamistehtäviä. Testiä varten harjoitellaan vain vapaavalintainen laulu.

Oppilailla ei tarvitse olla aikaisempia musiikkiopintoja pyrkiessään musiikkiluokalle. Testi kestää noin 10 minuuttia.

Ilmoittautumiset musikaalisuustestiin viimeistään pe 31.1. anneli.venalainen@ulapland.fi tai p. 040 525 2961.