kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Nou­se­vat­ko pe­li­mil­jo­nää­rit jälleen Suomen tu­lo­kär­keen? Viime vuoden ve­ro­tie­dot jul­kais­taan tänään, mutta lista on täynnä aukkoja

Viime vuoden suurituloisimmat julkistetaan tänään. Koontilistoilta ilmenevät yli 100 000 euron ansioihin viime vuonna yltäneiden tiedot. Lista on kuitenkin täynnä aukkoja, sillä noin 70 000 suurituloisimmasta lähes 4 450 henkilöä kielsi Verohallintoa listaamasta tietojaan medialle.

Helsinki
Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen oli edellisvuonna eniten tienannut suomalainen.
Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen oli edellisvuonna eniten tienannut suomalainen.
Kuva: LAURA TALVITIE

Verohallinto julkistaa vuoden 2019 tulo- ja verotiedot tänään tiistaina. Suomen viime vuoden tulokärki paljastuu aamukahdeksan jälkeen, kun verohallinto luovuttaa tiedotusvälineille tiedot eniten ansainneista.

Listasta selviää niiden suomalaisten tulokertymä, joiden verotettavat ansio- ja pääomatulot ylittivät viime vuonna 100 000 euron rajan. Tällaisia henkilöitä oli vuosi sitten julkaistulla listalla noin 70 000, ja määrä pyörinee samoissa lukemissa myös tänä vuonna.

Tänä vuonna lista on tulvillaan aukkoja, koska sadantuhannen euron rajan yli kivunneet ovat voineet pyytää, ettei heidän tietojaan toimiteta suoraan medialle.

Tänä vuonna tietojensa luovuttamisen on kieltänyt hyväksytysti noin 4 450 suurituloisimpiin lukeutuvaa henkilöä, kertoo Verohallinto.

Kiellon sai tehdä uuden tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla ensimmäistä kertaa viime vuonna, jolloin mahdollisuutta käytti 231 suurituloisimpiin kuuluvaa henkilöä.

Verohallinnon päätöksestä mahdollistaa tietojen luovutuskielto medialistoissa on valitettu, asia on vireillä hallinto-oikeudessa.

Kielto koskee ainoastaan verohallinnon medialle toimittamia koontilistoja, sillä verotoimistojen asiakaspäätteiltä kuka tahansa suomalainen voi tarkastaa kenen tahansa suomalaisen tulot nimen, syntymävuoden ja verotuskunnan perusteella.

Koontilistoja lukuun ottamatta verotiedot ovat julkisia, eikä niitä voi salata. Julkisia yksityishenkilöiden tiedoista ovat verotettavien ansio- ja pääomatulojen määrä sekä maksettujen ja palautettujen verojen määrä.

Verotiedoista selviävät vain niiden ansiot, joita verotetaan Suomessa.

Ulkomailla asuu monia suomalaisia huipputuloisia urheilijoita kuten jääkiekkoilijoita ja formulakuljettajia. Esimerkiksi Suomen rikkaimpiin kuuluva Björn Wahlroos muutti vuonna 2013 kevyemmän verotuksen perässä Ruotsiin.

Julkiset tiedot vain osatotuus

Verotettava tulo ei ole sama asia kuin pääoma- tai ansiotulon todellinen määrä.

– Verotettava ansiotulo, joka on julkinen tieto, saadaan kun palkasta vähennetään pakolliset vakuutusmaksut, tulonhankkimiskulut kuten matkakulut sekä muut tulosta tehtävät vähennykset, kertoo Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari järjestön sivuilla.

Myös asuntolainan korko, kotitalousvähennys ja muut vähennyskelpoiset kulut voivat alentaa verotettavan ansio- tai pääomatulon määrää.

Käytännössä julkisista verotiedoista selviää siis vain se ansio- ja pääomatulojen määrä, josta on jo vähennetty lailliset vähennykset. Esimerkiksi todellisesta palkasta tiedot kertovat vain suuntaa antavasti.

Kaari muistuttaa, etteivät verotettavat pääomatulot kerro paljoakaan henkilön todellisista pääomatuloista. Näin on esimerkiksi osinkotulojen suhteen.

– Jos osinko on pääomatuloa, siitä on veronalaista 25 tai 85 prosenttia. Jos osinko on ansiotuloa, siitä on veronalaista 75 prosenttia. Tällä systeemillä on tarkoitus alentaa yhtiön voittoon kohdistuvaa kahdenkertaista verotusta, Kaari kuvailee.

Peliyhtiöt pärjänneet

Peliyhtiö Supercellin omistajat ovat pysytelleet viime vuodet tulotilaston kärjessä.

Vuonna 2016 eniten ansio- ja pääomatuloja keränneiden kymmenen kärjestä seitsemän kuului Supercellin omistajiin. Seuraavana vuonna kymmenestä eniten ansainneesta viisi oli Supercellistä.

Vuonna 2018 Supercellin toimitusjohtajalla Ilkka Paananen oli eniten tienannut suomalainen. Uudellamaalla asuva Paananen ansaitsi 2018 vajaat 110 miljoonaa euroa.

Toiseksi eniten tuloja kerrytti niin ikään Supercellistä tuttu Mikko Kodisoja. Hän ansaitsi noin 98 miljoonaa euroa.

Supercellin perustajista Visa Forsten nousi noin 38 miljoonan euron tuloillaan toissavuonna viidenneksi eniten ansainneeksi.

Suurituloisten kärkeen kiri tuolloin myös toisen pelifirman väkeä eli Small Giant Gamesin uusmaalaiset Otto Nieminen ja Timo Soininen.

Small Giant Gamesin myynnillä vaurastuivat myös pirkanmaalaiset Ilkka Juopperi ja Tommi Vallisto. Lisäksi miljoonakerhossa on myös pelialan yritys Kamun Yhdysvaltoihin myynnillä vaurastuneita.

Fakta

Verotiedot ovat julkisia

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisia tietoja ovat valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo, kunnallisverotuksessa verotettava tulo, tulovero ja kunnallisvero.

Ansiotulot voivat sisältää muitakin tuloja kuin palkkaa, kuten eläketuloja sekä sairaus- ja äitiyspäivärahaa.

Lisäksi julkisia ovat maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä sekä jäännösvero tai veronpalautus.

Tuloverotuksen julkiset tiedot on säädetty laissa julkisiksi.

Tiedot ovat nähtävillä lähes kaikissa Verohallinnon toimipisteissä. Asiakaspäätteet ovat käytettävissä toimipisteiden aukioloaikoina.

Muutoksenhaun tai oikaisun johdosta verotukseen tehdyt muutokset eivät ole julkisia.

Varallisuuden tai velkojen määrä ei ole julkinen tieto.

Yhteisöjen viime vuoden verotustietoja voi tarkastella vero.fi:ssä, pois lukien asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja rajoitetusti verovelvolliset kuolinpesät.