Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­kio­loai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Na­pa­pii­ri-Ju­ko­laan kai­va­taan lisää va­paa­eh­toi­sia – Teh­tä­viä tar­jol­la muun muassa on­li­ne-ras­ti­ryh­mäs­sä, vies­tin­näs­sä ja eri­lai­sis­sa toi­mit­si­ja­teh­tä­vis­sä

Elokuun loppupuolella Rovaniemellä juostavan Napapiiri-Jukola -suunnistustapahtuman järjestelyihin kaivataan lisää vapaaehtoisia.

Yhdellä talkoolaisella voi olla esimerkiksi 1–2 työvuoroa (á 6–7 h) viikonlopun aikana. Talkoolaisille tarjotaan ateria ja kahvit työvuoron yhteydessä. Lisäksi talkoolaiset saavat Jukolan t-paidan ja lippalakin tai putkihuivin.