pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

MTK aloit­taa yt-neu­vot­te­lut ensi vii­kol­la – Toi­men­pi­teet py­ri­tään viemään käy­tän­töön mah­dol­li­sim­man pian

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry suunnittelee toimintojensa organisoimista uudelleen. Suunniteltavilla toimenpiteillä voi olla henkilöstövaikutuksia, joten työnantaja aloittaa yt-neuvottelut ensi viikon tiistaina 17. heinäkuuta. Neuvottelut koskevat MTK:n koko henkilökuntaa.

Mahdolliset toimenpiteet pyritään panemaan täytäntöön mahdollisimman pian yhteistoimintamenettelyn päätyttyä, joka on työnantajan alustavan arvion mukaan 1. lokakuuta mennessä, kuitenkin viimeistään vuoden loppuun mennessä.