lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mo­ni­paik­kai­nen elämä huo­mioi­ta­va mah­dol­li­suu­te­na

Näkökulma

Kansalaiset elävät yhä monipaikkaisemmin ja kokevat yhden tai kahden kunnan sijasta useamman kunnan omakseen. Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkinut ihmisten kausittaista liikkuvuutta ja tuonut esille sen vaikutuksia yhteiskunnan rakenteisiin.

Mittaaminen perustuu mökkien määrään, datatietoihin ja erilaisiin kyselytutkimuksiin, joissa ihmiset kertovat itse, miten paljon viettävät aikaa eri kunnissa. Varsinaista tilastointijärjestelmää ei vapaa-ajan asumiselle ole. Virallinen tilastotieto perustuu aina lakiin, mutta monipaikkaista tilastointia voitaisiin selvittää vapaaehtoisuuteen perustuen.