PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Miten suo­ma­lai­ses­sa ur­hei­lus­sa suh­tau­du­taan sek­suaa­li­seen häi­rin­tään ja ah­dis­te­luun? : "Jos ha­lu­taan, että ur­hei­li­jat pär­jää­vät, heillä kai­kil­la on oltava tur­val­li­nen ym­pä­ris­tö"

Auktoriteettiasemassa olevan ja alaikäisen suhde on lähtökohtaisesti ongelmallinen ja saattaa täyttää myös rikoksen tunnusmerkit. Silloin tapaukset menevät aina poliisille, mutta suomalaisessa urheilussa seksuaaliseen häirintään ja ahdisteluun halutaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK teki viime vuonna tutkimuksen, jossa kysyttiin seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa viimeisen viiden vuoden aikana. Aineisto koostuu 48 lajiliiton yli 9 000 suomalaisen kilpaurheilijan vastauksista, ja sen pohjalta SUEK on tehnyt suositukset eri toimijoille.