Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolumni

Miten paljon ihminen tar­vit­see oi­keas­ti?

Toimituksesta

Uutisia kuunnellessa tuntuu maailma joskus aika ristiriitaiselta paikalta. Toisaalla ollaan äärettömän huolissaan ihmisen aiheuttamista ympäristökatastrofeista, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja luonnonvarojen vähenemisestä, jotka kaikki johtuvat yltiöpäisestä ylikulutuksesta. Samaan aikaan toisaalla ollaan yhtä huolissaan, että eiväthän ihmiset vain vähennä kulutustaan, koska muuten talous sakkaa ja kaikki kaatuu. Kulutusta pitäisi vähentää, mutta sitten ei kuitenkaan.