Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

"Mi­nus­ta on tärkeää luoda luot­ta­muk­sel­li­nen suhde op­pi­lai­siin" - Ke­mi­läi­nen Vuoden opo on in­nos­ta­va ja tur­val­li­nen arjen mah­dol­lis­ta­ja

Nina Pajari Kemin Karihaaran koulusta palkittiin vuoden opona perjantaina.

Innostava ja turvallinen arjen mahdollistaja. Nämä asiat luonnehtivat vuoden opon valintaa tänä vuonna. Koronan jälkeinen tilanne on nuorille haastava, ja valinnassa haluttiin painottaa opinto-ohjaajaa, joka osaa luoda positiivista henkeä opiskelijoiden ja työyhteisönsä keskuuteen.

Tänä vuonna parhaiten kriteereihin vastasi ehdotetuista opinto-ohjaajista Kemin Karihaaran koulun opinto-ohjaaja Nina Pajari. Pajarille itselleen tieto valinnasta tuli hieman yllätyksenä.