Mi­ni­ta­ri­noi­ta ala­kult­tuu­reis­ta – Va­lo­ku­vaa­ja Santeri Hap­po­nen on tal­tioi­nut Ro­va­nie­men kult­tuu­ri­rin­ta­man hetkiä bur­les­ki­näy­tök­sis­tä puis­to­juh­liin asti

Valokuvaaja Santeri Happonen on taltioinut Rovaniemen kulttuuririntaman ohikiitäviä hetkiä aina burleskinäytöksistä puistojuhliin asti. Kaupungissa on ikuistettavan arvoista eloa, iloa ja kuhinaa.


Valokuvaaja Santeri Happosen valokuvanäyttely symboloi Rovaniemen kulttuurielämän mosaiikkisuutta.
Valokuvaaja Santeri Happosen valokuvanäyttely symboloi Rovaniemen kulttuurielämän mosaiikkisuutta.
Kuva: Maria Paldanius

Rovaniemellä järjestetyssä burleskiesityksessä salamat välkkyivät ja kameroita venyteltiin päiden yli oikean kuvakulman ja tunnelman tavoittamiseksi.