pääkirjoitus: Suomi juhlii 106. it­se­näi­syys­päi­vään­sä en­sim­mäi­sen kerran puo­lus­tus­liit­to Naton jä­se­ne­nä – sul­je­tun itä­ra­jan takaa on turha odo­tel­la korkean tason on­nit­te­lu­ja

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Mi­nis­te­ri Haa­tai­sen mukaan työl­li­syys­toi­mien val­mis­te­lu etenee ai­ka­tau­lus­sa: "Ym­mär­rän, että malt­ta­mat­to­muut­ta on aina"

Hallitus käsittelee työryhmien väliraportteja iltakoulussaan 29. tammikuuta.


-
Kuva: MARKKU OJALA

Uutena työministerinä joulukuussa aloittanut Tuula Haatainen (sd.) kertoi perjantaina pitämässään toimittajatapaamisessa, että työllisyystoimien valmistelu etenee aikataulussaan.

Ministeriön viime syksynä asettamat työryhmät, joissa on työmarkkinaosapuolten edustus, ovat tehneet työtään hallitusohjelman kirjausten toteuttamiseksi ja etsineet uusia avauksia työllisyyden parantamiseksi.

Hallitus käsittelee työryhmien väliraportteja iltakoulussaan 29. tammikuuta. Haatainen ennakoi virkamiehiä ja työllisyystyöryhmiä kuultuaan, että monelle voi olla silloin jopa myönteinen yllätys, missä vauhdissa työllisyystoimissa mennään.

– Valmistelu etenee. Nyt on aika vahvistaa koordinaatiota, vetää yhteen ja saada laajat kokonaisuudet hallittaviksi, jotta myös tuloksia pystytään näkemään. Poliittisen koordinaation merkitys kasvaa kohti elokuun budjettiriihtä mentäessä.

Haataisen mukaan työllisyyden edistäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri ministeriöiden välillä. Häneltä lähtee muille työllisyyden kannalta keskeisille ministeriöille kirje, jossa toivotaan ehdotuksia työllisyystavoitteen saavuttamiseksi.

Erilaisista näkemyksistä kuplintaa

Julkisuudessa on kerrottu työryhmien tähänastisen työn tulosten jääneen varsin vaatimattomiksi, kun osapuolet ovat ampuneet alas toistensa esittämiä ideoita.

– Ymmärrän, että malttamattomuutta on aina. Työryhmissä on eri tahoja edustettuna ja on päivänselvää, että siellä on erilaisia näkemyksiä, mikä varmasti myös kuplii ulospäin, Haatainen sanoi.

Hän kertoi lähtevänsä siitä, että työllisyystoimien valmistelussa tarvitaan perusteellinen pohjatyö, ja sitä on nyt tehty.

– Sille pitää antaa kunnia. Virkamiesvetoiset kolmikantatyöryhmät ovat tehneet hyvää työtä.

– Olemme nähneet myös, millaista lainsäädäntöä syntyy, jos pohjatyö jää hataraksi. En toivo, että jossain yön tunteina tehdään päätöksiä, joille ei ole faktapohjaa, hän viittasi ilmeisesti Juha Sipilän (kesk.) hallituksen lainvalmisteluun

Työllisyystyöryhmien työ jatkuu koko vaalikauden. Iltakoulussa 29. tammikuuta tarkennetaan valmistelua kohti 7. huhtikuuta järjestettävää hallituksen kehysriihtä.

Kehysriihessä saadaan väliarvio työryhmien esitysten työllisyysvaikutuksista ja annetaan suuntaviivat elokuun budjettiriiheen valmisteltaville toimille. Riihessä hallituksella pitää olla osoitettavissa toimenpiteet, joilla työllisyys paranee 30 000 henkilöllä.

Työllisyystoimien kiisteltyihin yksityiskohtiin Haataiselta ei herunut avauksia. Hän sanoi, että esimerkiksi perhevapaauudistus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.